Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – buget: 550 mil. Euro

I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

II. Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euro.

III. Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie. Proiectele de investiții pot să fie finanțate în completarea creditelor bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

IV. Domenii orientative de investiții în producție (cu excepția producției non-agricole):

Industrie alimentară; Industria auto; Energie și echipamente de eficiență energetică; Turism; Construcții, materiale de construcții;

Servicii de transport; Servicii de reparații și întreținere;

Servicii de îngrijire și întreținere corporală;

Confecții metalice/lemn; Confecții textile/ pielărie;

Industria farmaceutică și echipamente medicale;

Servicii de educație: creșe, grădinițe;

Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale;

Industrii creative;

Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, dotări pentru organizarea de evenimente;

Tehnologia informației și inteligență artificială;

Nanotehnologii și tehnologii de vârf;

Echipamente, utilaje, tehnologii producție. Consultanță fonduri nerambursabile și management de proiect / Consultanță achiziții publice Cursuri de formare profesională

V. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor

VI. Condiții de acordare:

Activitate operațională de minim 1 an;

Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;

Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului; Cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului;

Să nu aibă obligații restante la buget.

VII. Categorii de cheltuieli finanțate:

  • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
  • achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;
  • cheltuieli cu achiziția de teren, în proporƫie de maxim 10% din valoarea proiectului;
  • cheltuieli cu consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu;
  • cheltuieli cu racordul la utilități,cheltuieli privind accesibilitatea;
  • cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile;
  • cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii.

Granturi pentru digitalizarea IMMurilor – Buget: 150 mil. Euro

I. Obiectiv: sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop dotarea cu echipamente IT, utilizarea semnăturii electronice, conectarea la broad-band, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

II. Valoarea apelului de proiecte: 100 milioane euro, cu posibilitatea de suplimentare a fondurilor până la aproximativ 150 milioane euro, în funcție de numărul cererilor de finanțare.

III. Valoarea granturilor acordate: 30.000 euro – 100.000 euro/proiect

IV. Sursa de finanțare: fonduri UE – POC, Axa Prioritară 2 și cofinanțare din bugetul de stat.

V. Număr estimat de beneficiari: 1.100 companii.

Leave a comment